nedir ne demek Nedir

kader nedir

kader nedir, kader ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: fate

İsim
destiny: kader, alın yazısı, kısmet, felek
fate: kader, kısmet, alın yazısı, tâlih, akibet, felâket
foreordination: alın yazısı, kısmet, nasip, kader
providence: ihtiyat, hazırlık, tedbir, tutum, tasarruf, kader
doom: kör talih, alın yazısı, ölüm, ölüm cezası, karar
predestination: kader, yazgı, alın yazısı, takdiri ilâhi, kısmet, Allah'ın takdiri
dispensation: dağıtım, yazgı, vazgeçme, muafiyet, dağıtma, kader
fatality: kısmet, alın yazısı, mukadderat, felâket, tâlihsizlik
fortune: servet, şans, tâlih, uğur, kısmet, kader
karma: karma, tâlih
lot: çok, kısmet, nasip, arsa, hisse

Sıfat
fatal: ölümcül, öldürücü, ölümle biten, mahvedici, kaçınılmaz, kader

kader ne demek

kader için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. (din) yazgı
  2. Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor - Y. K. Beyatlı
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"kademsizlik Uğursuzluk, , kademsiz , kademli Uğurlu, , kademhane (eskimiş) Tuvalet, , kademesiz Kademesi olmayan, , kader birliği , kaderci , kadercilik , kader çizgisi , kaderiye , "

Son Kelimeler