nedir ne demek Nedir

hac nedir

hac nedir, hac ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: pilgrimage

hac ne demek

hac için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
  2. İslâmın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni
Diğer Anlam
  1. hacı
  2. tavaf
  3. ziyaret
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"habitus (bitki bilimi) Bitkinin yerindeki durumu, dallanması, köklerinin toprak içerisindeki dağılmasını belirten morfolojik görünüş., , habitat (bitki bilimi) Bitki veya hayvanların doğal veya olağan yerleşim alanları, Yerleşme, oturma, , habislik , habis (eskimiş) kötü, (eskimiş) kötücül, , habip (eskimiş) Sevilen, sevgili, , hacamat , hacamat baltası , hacamatçı , hacamatlama , hacamatlamak , "

Son Kelimeler