Nedir.Help
Türkçe kelime anlamları sözlüğü ve yabancı dil çevirileri.

felsefe nedir

felsefe kelimesinin türkçe anlamına dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanımızda aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

Birinci Anlamı
  1. (felsefe) varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılması
  2. (eğitim bilimi) felsefe dersi
  3. filozofun, felsefe okulunun, çağın öğretisi (Sokrates felsefesi)
  4. hayat tarzı, yaşama şekli ile ilgili düşünce
  5. soyut düşünme
  6. dünya görüşü, ideoloji

İngilizce Anlamı: philosophy

İsim
philosophy: felsefe, filozofi, soyut düşünüş, dünya görüşü, kalenderlik, sakinlik
thought: düşünce, fikir, düşünme, sanı, görüş, felsefe

felsefe Ne Demek

Benzer Türetilen Diğer Kelimeler: