nedir ne demek Nedir

felsefe nedir

felsefe nedir, felsefe ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: philosophy

İsim
philosophy: felsefe, filozofi, soyut düşünüş, dünya görüşü, kalenderlik, sakinlik
thought: düşünce, fikir, düşünme, sanı, görüş, felsefe

felsefe ne demek

felsefe için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. (felsefe) varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılması
  2. (eğitim bilimi) felsefe dersi
  3. filozofun, felsefe okulunun, çağın öğretisi (Sokrates felsefesi)
  4. hayat tarzı, yaşama şekli ile ilgili düşünce
  5. soyut düşünme
  6. dünya görüşü, ideoloji
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"fellik fellik , fellek fellek , fellah (eskimiş) çiftçi, Mısır köylüsü, zenci, Arap, , feliks , felfellemek yorulmak,hızını kaybetmek, , felsefeci , felsefecilik , felsefi , feminen , feminist , "

Son Kelimeler