Nedir.Help
Türkçe kelime anlamları sözlüğü ve yabancı dil çevirileri.

elçi nedir

elçi kelimesinin türkçe anlamına dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanımızda aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

Birinci Anlamı
  1. (diplomasi) bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
  2. bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
  3. (din) peygamber
Diğer Anlam
  1. elçi
  2. görücü
  3. dünürcü
Diğer Anlam
  1. elçi

İngilizce Anlamı: ambassador

İsim
envoy: elçi, temsilci, delege, resul, yazarın yazıdaki son sözü
ambassador: büyükelçi, temsilci
delegate: temsilci, delege, vekil, elçi
herald: haberci, müjdeci, hanedan armacısı
legate: elçi, papa elçisi

elçi Ne Demek

Benzer Türetilen Diğer Kelimeler: