nedir ne demek Nedir

destan nedir

destan nedir, destan ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: saga

destan ne demek

destan için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. (edebiyat) Aşıkların sevgilerini, kahramanlık olaylarını, günlük olaylarla ilgili kimi durumları ve bazı acıklı olayları anlattıkları biçim olarak halk edebiyatı nazım türlerinden koşmaya benzeyen, koşmadan dörtlük sayısı, konu, anlatım ve ezgi yönünden ayrılan halk şiiri türü
  2. (edebiyat) Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlar
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"dessaslık , dessas (eskimiş) Düzenci, , despotluk Hiçbir yasaya bağlı kalmaksızın ve buyrukçunun çıkarından başka hiçbir amaç gözetmeksizin, zorbaca uygulanan ve buyruklara dayalı yönetim biçimi, , despotlaşmak , despotlaşma , destancı , destancılık , destanımsı , destani , destanlaşabilme , "

Son Kelimeler