nedir ne demek Nedir Ne Demek

cumhuriyetçilik nedir

cumhuriyetçilik nedir, cumhuriyetçilik ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: republicanism

cumhuriyetçilik ne demek

cumhuriyetçilik için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. Cumhuriyet yanlısı olma durumu, kamulukçuluk, kamuerkçilik
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"cumhuriyetçi Cumhuriyet yanlısı olan kimse, , cumhuriyet bayramı , cumhuriyet altını , cumhuriyet (politika) devletin halk ya da halkın seçiği temsilciler tarafından idare edilmesi esasına dayanan idare şekli, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi, kamuluk, kamuerkTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'tür., , cumhur cemaat , cumhuriyetperver (eskimiş) Cumhuriyetçi, cumhuriyet yanlısı, , cumhuriyetperverlik , cumhur reisi , cunda (denizcilik) Seren yada bumbanın ucu, , cunta Bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul., , "

Son Kelimeler

nedir ne demek sözlük