nedir ne demek Nedir

cumhuriyet altını nedir

cumhuriyet altını nedir, cumhuriyet altını ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: of gold

cumhuriyet altını ne demek

cumhuriyet altını için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"cumhuriyet (politika) devletin halk ya da halkın seçiği temsilciler tarafından idare edilmesi esasına dayanan idare şekli, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi, kamuluk, kamuerkTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'tür., , cumhur cemaat , cumhurca , cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı olma durumu, , cumhurbaşkanı Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde devlet başkanı, kamubaşkanı, , cumhuriyet bayramı , cumhuriyetçi , cumhuriyetçilik , cumhuriyetperver , cumhuriyetperverlik , "

Son Kelimeler