Nedir.Help
Türkçe kelime anlamları sözlüğü ve yabancı dil çevirileri.

âciz (güçsüz) nedir

âciz (güçsüz) kelimesinin türkçe anlamına dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanımızda aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.


İngilizce Anlamı: helpless

Sıfat
incapable: aciz, yetersiz, kabiliyetsiz, elinden gelmez, ehliyetsiz, elverişsiz
unable: elinden gelmez, yapamıyacak durumda, gücü yetmez, aciz
helpless: çaresiz, aciz, güçsüz, beceriksiz, biçare, yeteneksiz
impotent: iktidarsız, aciz, güçsüz, etkisiz
powerless: güçsüz, aciz, yetersiz, elinden bir şey gelmez
ineffectual: etkisiz, beceriksiz, güçsüz, verimsiz, faydasız, aciz
weak: zayıf, güçsüz, kuvvetsiz, cansız, cılız, aciz
cheap: ucuz, değersiz, bayağı, kalitesiz, aciz, zahmetsiz
feckless: sorumsuz, beceriksiz, cansız, aciz, kayıtsız

âciz (güçsüz) Ne Demek

Benzer Türetilen Diğer Kelimeler: