nedir ne demek Nedir

teknolojik nedir

teknolojik nedir, teknolojik ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: technological

Sıfat
technological: teknolojik
technologic: teknolojik

teknolojik ne demek

teknolojik için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. Teknoloji ile ilgili
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"teknoloji insanoğlunun gereklerine uygun yardımcı araç ve gereç yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek, yordamlık, teknikbilim, uygulama bilimi, , teknolog teknoloji üzerinde çalışan kimse, , teknokratçılık Teknokrat yanlısı olan kimse, Teknokratların iktidarı, , teknokrat Teknokrasi içerisinde yer alan, yönetici konumundaki mühendis, mimar, teknisyen, iktisatçı vb. elemanların ortak adı., Ekonomik mekanizmaların teorik incelenmesine dayanan ancak insan etkenini her zaman yeterince göz önünde bulundurmayan devlet adamı veya memur., Diğer Anlam Teknokrasiden yana olan., , teknokrasi Sanayi, ekonomi ve devlet yönetiminin politikacılar değil, uzmanlar, teknisyenler ve teknokratlar tarafından yönetilmesine dayanan sistem., , teknopark , tek örnek , tek parmaklılar , tek partili , tek partililik , "

Son Kelimeler