nedir ne demek Nedir

maddelemek nedir

maddelemek nedir, maddelemek ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: to substances

maddelemek ne demek

maddelemek için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"maddeleme , maddecilik para, mal vb.ne çok önem verme, (ontoloji) dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş, özdekçilik, materyalizm, materyalistlik, , maddeci özdekçi, , madde başı , madde duyularla algılanabilen nesne, bir cismi oluşturan öge, yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm, sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri, para, mal vb. ile ilgili şey, kendi içinde bütünlüğü olan anlatım, (fizik) boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, (kimya) molekül, , maddeleşme , maddeleşmek , maddeleştirme , maddeleştirmek , maddelik , "

Son Kelimeler