nedir ne demek Nedir

maddecilik nedir

maddecilik nedir, maddecilik ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: materialism

İsim
materialism: materyalizm, özdekçilik
worldliness: maddecilik, dünyevi oluş

maddecilik ne demek

maddecilik için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. para, mal vb.ne çok önem verme
  2. (ontoloji) dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş, özdekçilik, materyalizm, materyalistlik
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"maddeci özdekçi, , madde başı , madde duyularla algılanabilen nesne, bir cismi oluşturan öge, yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm, sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri, para, mal vb. ile ilgili şey, kendi içinde bütünlüğü olan anlatım, (fizik) boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, (kimya) molekül, , madaralık , madaralaşmak Madara durumunda olmak, , maddeleme , maddelemek , maddeleşme , maddeleşmek , maddeleştirme , "

Son Kelimeler