nedir ne demek Nedir

felsefi nedir

felsefi nedir, felsefi ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: philosophical

felsefi ne demek

felsefi için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. felsefe ile ilgili,felsefeye ait,felsefe bakımından
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"felsefecilik Felsefeci olma durumu, , felsefeci (felsefe, meslekler) Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu alanlarında inceleme ve araştırma yapan, düşünce üretebilen kişi, Felsefe öğretmeni, , felsefe (felsefe) varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılması, (eğitim bilimi) felsefe dersi, filozofun, felsefe okulunun, çağın öğretisi (Sokrates felsefesi), hayat tarzı, yaşama şekli ile ilgili düşünce, soyut düşünme, dünya görüşü, ideoloji, , fellik fellik , fellek fellek , feminen , feminist , feminizm , fen , fena , "

Son Kelimeler