nedir ne demek Nedir

felsefeci nedir

felsefeci nedir, felsefeci ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: philosopher

felsefeci ne demek

felsefeci için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. (felsefe, meslekler) Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu alanlarında inceleme ve araştırma yapan, düşünce üretebilen kişi
  2. Felsefe öğretmeni
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"felsefe (felsefe) varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılması, (eğitim bilimi) felsefe dersi, filozofun, felsefe okulunun, çağın öğretisi (Sokrates felsefesi), hayat tarzı, yaşama şekli ile ilgili düşünce, soyut düşünme, dünya görüşü, ideoloji, , fellik fellik , fellek fellek , fellah (eskimiş) çiftçi, Mısır köylüsü, zenci, Arap, , feliks , felsefecilik , felsefi , feminen , feminist , feminizm , "

Son Kelimeler