nedir ne demek Nedir

destancılık nedir

destancılık nedir, destancılık ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

İngilizce Anlamı: epic

destancılık ne demek

destancılık için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"destancı Destan yazan ya da anlatan kimse, , destan (edebiyat) Aşıkların sevgilerini, kahramanlık olaylarını, günlük olaylarla ilgili kimi durumları ve bazı acıklı olayları anlattıkları biçim olarak halk edebiyatı nazım türlerinden koşmaya benzeyen, koşmadan dörtlük sayısı, konu, anlatım ve ezgi yönünden ayrılan halk şiiri türü, (edebiyat) Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlar, , dessaslık , dessas (eskimiş) Düzenci, , despotluk Hiçbir yasaya bağlı kalmaksızın ve buyrukçunun çıkarından başka hiçbir amaç gözetmeksizin, zorbaca uygulanan ve buyruklara dayalı yönetim biçimi, , destanımsı , destani , destanlaşabilme , destanlaşabilmek , destanlaşma , "

Son Kelimeler