nedir ne demek Nedir

destancı nedir

destancı nedir, destancı ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

destancı ne demek

destancı için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. Destan yazan ya da anlatan kimse
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"destan (edebiyat) Aşıkların sevgilerini, kahramanlık olaylarını, günlük olaylarla ilgili kimi durumları ve bazı acıklı olayları anlattıkları biçim olarak halk edebiyatı nazım türlerinden koşmaya benzeyen, koşmadan dörtlük sayısı, konu, anlatım ve ezgi yönünden ayrılan halk şiiri türü, (edebiyat) Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlar, , dessaslık , dessas (eskimiş) Düzenci, , despotluk Hiçbir yasaya bağlı kalmaksızın ve buyrukçunun çıkarından başka hiçbir amaç gözetmeksizin, zorbaca uygulanan ve buyruklara dayalı yönetim biçimi, , despotlaşmak , destancılık , destanımsı , destani , destanlaşabilme , destanlaşabilmek , "

Son Kelimeler