nedir ne demek Nedir

dessaslık nedir

dessaslık nedir, dessaslık ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

dessaslık ne demek

dessaslık için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"dessas (eskimiş) Düzenci, , despotluk Hiçbir yasaya bağlı kalmaksızın ve buyrukçunun çıkarından başka hiçbir amaç gözetmeksizin, zorbaca uygulanan ve buyruklara dayalı yönetim biçimi, , despotlaşmak , despotlaşma , despotlaşabilmek , destan , destancı , destancılık , destanımsı , destani , "

Son Kelimeler