nedir ne demek Nedir

dessas nedir

dessas nedir, dessas ne demek olduğunu ve bu kelimenin anlamını dair cevap bulabileceğiniz yerli ve yabancı sözlük veritabanında aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.

dessas ne demek

dessas için Türkçe Sözlük Anlamı hakkında

Birinci Anlamı
  1. (eskimiş) Düzenci
Benzer Türetilen Diğer Kelimeler:
"despotluk Hiçbir yasaya bağlı kalmaksızın ve buyrukçunun çıkarından başka hiçbir amaç gözetmeksizin, zorbaca uygulanan ve buyruklara dayalı yönetim biçimi, , despotlaşmak , despotlaşma , despotlaşabilmek , despotlaşabilme , dessaslık , destan , destancı , destancılık , destanımsı , "

Son Kelimeler